Praat mee over een duurzame toekomst voor de nieuwste wijken van Amsterdam.

Kauwgomballenkwartier

#1
Kauwgom­ballen­kwartier

De Gemeente Amsterdam wil de initiatiefnemende marktpartijen vroegtijdig betrekken bij het opstellen van een gedragen manifest voor een duurzaam en toekomstbestendig Kauwgomballenkwartier.

Inzichten

Bekijk hieronder de inzichten van Gebiedsronde #1 — Kauwgom­ballen­kwartier.

De auto is de buurtbatterij

Mobiliteit is onderdeel van het nieuwe energienetwerk. Elektrische (deel)auto’s kunnen functioneren als batterij van het gezamenlijke energienetwerk. Ze worden opgeladen met energie van de gebouwen en kunnen op elke andere plek in of buiten het gebied weer elektra leveren. Zo kan lokaal geoogste energie ook lokaal opgeslagen en gebruikt worden.

Het dak op

Daken bieden meer mogelijkheden dan alleen het plaatsen van zonnepanelen. Door slimme combinaties en goed ontwerp kunnen waterberging, verblijfsruimte, isolatie, biodiversiteit en energieopwekking gecombineerd ingezet worden. De investering in een goed gebruikt dak wordt veelal terugverdiend door de extra aantrekkelijke omgeving die het toekomstige gebruikers biedt.

Parkeren op een waterbed

Waterberging kan ook onder parkeervakken, onder de straten in het gebied, of door stukken verharding op te geven voor groen.

Bouw opwekkend en besparend

Er is bij ontwikkelende partijen interesse om gebouwen te maken die eigen energie opwekken en dit lokaal aan andere partijen leveren. Dit is voor de toekomstige exploitatie aantrekkelijk, en dus een investering om serieus te onderzoeken. Bouwende partijen zien daarnaast grote winst in het besparen van energie. Een gebouw moet aanzetten tot zuinig gedrag.

Beslis op tijd over het systeem

Wordt er gekozen voor stadsverwarming? Wordt het gebied off grid ontwikkeld? Moet het gebied van het gas af? Onduidelijkheid is een vijand van duurzame ontwikkeling. Ontwikkelaars stemmen hun plannen af op de systeemkeuzes die de stad maakt op het gebied van warmte, energie en water. Een vroegtijdige duurzame systeemkeuze is een voorwaarde om duurzame gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.

Creëer parkeer­schaarste

Parkeerruimte is in veel transformatiegebieden een groot issue. Zittende partijen ervaren een tekort aan parkeerplekken terwijl de stad het aantal parkeerplaatsen gaat verminderen. Als schaarste van parkeerruimte wordt gecreëerd komen alternatieven tot bloei. Daarom is het belangrijk deze alternatieven op tijd ruimte te geven. Stations moeten prettig zijn, fietsverbindingen moeten functioneren en deelauto-systemen worden vroegtijdig opgezet.

Waterbergen doe je samen

Water opvang is een onderwerp dat breed gedragen speelt in dit gebied. Er is een urgentie die gevoeld wordt en alleen in de samenwerking tussen acties in het openbaar gebied en op de kavels kan een oplossing gevonden worden.

Een flexibel gebouw is duurzamer dan circulaire materialen

Een gebouw dat meerdere functie heeft in de loop van de tijd is volgens een aantal ontwikkelaars duurzamer dan de focus op materiaalstromen die nu binnen het circulaire bouwen is ontstaan. Vervoer van materialen is een grote vervuiler, daarom is het beter de materialen in het gebouw te laten zitten en ervoor te zorgen dat een gebouw flexibel en adaptief is.

Regel restwarmte

Er ligt grote potentie in restwarmte en -koelte die in een gebied al aanwezig zijn. De potentie hiervan moet vroegtijdig in kaart worden gebracht. Vooral in transformatiegebieden zijn er unieke kansen om oppervlaktewater, datacenters of bestaande bedrijvigheid te gebruiken om het gebied duurzaam te verwarmen of verkoelen.

Focus niet op de ideologie maar op de praktijk

Circulair bouwen staat wel op het netvlies van ontwikkelende partijen in het Kauwgomballen kwartier maar de inhoud van het thema is nog onduidelijk, de noodzaak is onbekend en financieel en planningstechnisch zijn er grote uitdagingen. Vooralsnog lijkt de inzet van dit thema eerder ideologisch dan praktisch, en dat moet veranderen wil het interessant zijn dit thema in het Kauwgomballenkwartier te laten landen.