Praat mee over een duurzame toekomst voor de nieuwste wijken van Amsterdam.

Buiteneiland

#3
Buiteneiland

Na evenementen in het Kauwgomballenkwartier en Havenstad gaat de derde Gebiedsronde over IJburg Buiteneiland.

Buiteneiland wordt een nieuw eiland van 45 hectare met 23 hectare buitendijkse natuur waar groen en natuur centraal staat en waar ruimte is voor sport, recreatie en cultuur. Daarnaast is er ruimte voor een beperkt woonprogramma van maximaal 500 woningen.

Doel van deze derde Gebiedsronde is het onderzoeken van een aantal principes voor duurzame ontwikkeling van Buiteneiland. De principes die tijdens deze middag ontstaan vormen input aan de duurzaamheidsparagraaf voor de projectnota die voor zomer 2020 gepresenteerd wordt.

Inzichten

Bekijk hieronder de inzichten van Gebiedsronde #3 — Buiteneiland.

Circulair participeren

Om transport te minimaliseren en de footprint te verlagen komen materialen zoveel mogelijk uit de omgeving. Door materialen elders uit de stad opnieuw te gebruiken ontstaat ook een mogelijkheid om verbinding te leggen met stakeholders uit de omgeving. Het meest circulaire materiaal van Buiteneiland? Zand.

Benut de tussentijd

De aanloopfase naar gebiedsontwikkeling kan soms wel 20 jaar duren. Dit is een periode om innovaties te testen en experimenten aan te gaan. Zorg er ook voor dat lessen uit die experimenten mee worden genomen in de planvorming, van deze en andere gebiedsontwikkelingsprojecten. Hierin mag ook best iets mislukken — daarom is het een experiment.

Laat het eindbeeld los

De werkelijkheid waarin een gebiedsontwikkeling zich begeeft verandert continu. Streef daarom bij ontwikkeling niet naar een eindbeeld, maar accepteer een dynamisch en flexibel proces waarin leren van verandering mogelijk is. Tijdelijkheid en veranderlijkheid is de constante factor.

Leverend of zelfvoorzienend?

De begrippen energieleverend en zelfvoorzienend worden vaak door elkaar gebruikt. Terwijl de verschillen groot zijn. Buiteneiland wil energieleverend zijn. Het vraagt slim en doordacht ontwerp om zonne- en windenergie zo integreren dat ook omliggende gebieden van energie kunnen worden voorzien.

Maak het beleefbaar

Artistieke projecten en experimenten kunnen een goede brug slaan tussen participatie, innovatie en een bezoekersprogramma in de tijdelijkheid. Het is belangrijk duurzame gebiedsontwikkeling beleefbaar te maken. Dat leidt tot inzicht en draagvlak.

Bio-based bouwen met een oogstkaart

Buiteneiland ligt een tijd braak voordat er gebouwd wordt. Dit biedt de mogelijkheid om op het nieuwe land en in het omliggende water de materialen voor de ontwikkeling te verbouwen en oogsten. Een oogstkaart kan in beeld brengen wat er lokaal beschikbaar is of met de nodige aanpassingen kan groeien.

Sluitende cirkels

Zelfvoorzienend zijn kan door een sluitende kringloop van energie en materiaal: gebruik bijvoorbeeld lokaal opgewekte energie om te pompen op Buiteneiland.. Pas deze energie toe op waterbeheersing en verbeteren van kwaliteit van materialen, zoals riet.

Omarm conflict

Energie opwekken en natuurontwikkeling kunnen met elkaar in conflict lijken. Toch is dat spanningsveld juist interessant om te onderzoeken en kan dat leiden tot nieuwe technieken en innovaties. Buiteneiland kan hierin een pionierende rol spelen.

Zie het breder

Denk breder over duurzaamheid dan de grens van het gebied. De omgeving met andere landschappen, snelheden en natuur kan oplossingen bieden voor duurzame ontwikkeling in het gebied. Buiteneiland wil natuur toevoegen aan het IJmeergebied, en dat maakt een waardevolle relatie met de omliggende omgeving.

Omarm de domme stad

Smart grids en online oplossingen zijn niet altijd het Ei van Columbus als het gaat om duurzame ontwikkeling. Ook ‘domme’ methoden die soms al eeuwenoud maar vergeten zijn, bieden ook oplossing voor duurzame gebieden. Zoals de Ma’dan in Irak, die op eilanden van lokaal geoogst riet kleine nederzettingen bouwen.

Hergebruikte grond

Op Buiteneiland wordt gewerkt met hergebruikte grond uit bouwputten elders in de stad. Deze grond is van wisselende kwaliteit. Maar dit zorgt wel voor lokaal hergebruik en weinig transport. In lange aanlooptijd kan de grond deels natuurlijk gereinigd worden.